ICUserver Logo
Deutsch - German     English     Italiano     Français     Español     Norwegian     Polski

icusupport - Jeg trenger hjelp

Informasjon, instruksjoner og håndbøker
for alle våre produkter og applikasjoner

Informasjon om gjenstand for bestillinger, fakturaer,
Leveringsstatus og tilbakekalling.

Aktuell informasjon om serverstatus og vedlikeholdsdatoer:

Dessverre er det for tiden
feil hos en av våre telekom-partnere.

Det arbeides allerede med en løsning.

Aktuell informasjon om serverstatus og vedlikeholdsdatoer:

✓  Online - svikt hos en mobilleverandør.
Det jobbes på spreng med å finne en løsning.

Informasjon om samarbeid, for B2B, forhandlere og lokale bedrifter eller distribusjon av icuserver-produkter.