Hvis kameraet ikke viser en QR-kode når du kjører påloggingsveiviseren i icuapp, må du utføre følgende trinn:

  1. Start kamera
  2. Åpne menyen
  3. Velg ID
  4. QR-koden vises
  5. Skann QR-koden med mobiltelefonen din