Retningslinjer for personvern

1) INFORMASJON OM INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG KONTAKTOPPLYSNINGER TIL DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE

1.1 Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker for interessen. I det følgende vil vi informere deg om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan identifisere deg personlig.

1.2 Behandlingsansvarlig for databehandlingen på dette nettstedet i henhold til personvernforordningen (GDPR) er ICUserver GmbH, Göttweiger Straße 2, 3131 Inzersdorf-Getzersdorf, Østerrike, tlf. 0720 51 85 09, e-post: info ( at ) icuserver ( dot ) com. Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og virkemidlene for behandlingen av personopplysninger.

1.3 Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. bestillinger eller forespørsler til den ansvarlige). Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse på strengen "https://" og låsesymbolet i nettleserlinjen.

2) DATAINNSAMLING NÅR DU BESØKER NETTSTEDET VÅRT

Ved ren informasjonsbruk av nettstedet vårt, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte overfører informasjon til oss, samler vi bare inn data som nettleseren din overfører til serveren vår (såkalte "serverloggfiler"). Når du åpner nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi skal kunne vise nettstedet for deg:

Vårt besøkte nettsted
Dato og klokkeslett på tidspunktet for tilgang
Mengde data sendt i byte
Kilde/referanse som du kom til siden fra
Brukt nettleser
Operativsystem som brukes
Brukt IP-adresse (hvis aktuelt: i anonymisert form)

Behandlingen utføres i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt. Opplysningene blir ikke gitt videre eller brukt på noen annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å kontrollere serverloggfilene i ettertid hvis det foreligger konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

3) VERTSKAP

Vert for Shopify: Vi bruker butikksystemet til tjenesteleverandøren Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), for å hoste og vise nettbutikken på grunnlag av behandling på våre vegne. Alle opplysninger som samles inn på nettstedet vårt, behandles på Shopifys servere. Som en del av Shopifys nevnte tjenester kan data også overføres til Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc eller Shopify (USA) Inc som en del av videre behandling på våre vegne. I tilfelle data overføres til Shopify Inc. i Canada, garanteres det passende databeskyttelsesnivået av Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelighet. Hvis du vil ha mer informasjon om Shopifys databeskyttelse, kan du gå til følgende nettsted: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

Videre behandling på andre servere enn de nevnte Shopify-serverne vil bare finne sted innenfor rammene som er kommunisert nedenfor.

4) COOKIES

For å gjøre det mer attraktivt å besøke nettstedet vårt og gjøre det mulig å bruke visse funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskapsler på ulike sider. Dette er små tekstfiler som lagres på terminalenheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes etter at nettleserøkten er avsluttet, dvs. når du lukker nettleseren (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på sluttenheten din og gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker oss (såkalte faste informasjonskapsler). Hvis informasjonskapsler settes, samler de inn og behandler visse brukeropplysninger som nettleser- og posisjonsdata samt IP-adresseverdier i et individuelt omfang. Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en bestemt tidsperiode, som kan variere avhengig av informasjonskapselen. Varigheten av de respektive informasjonskapslene finner du i oversikten over informasjonskapselinnstillingene i nettleseren din.

I noen tilfeller tjener informasjonskapslene til å forenkle bestillingsprosessen ved å lagre innstillinger (f.eks. huske innholdet i en virtuell handlekurv for et senere besøk på nettstedet). Hvis personopplysninger også behandles av individuelle informasjonskapsler som brukes av oss, utføres behandlingen i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO enten for å oppfylle kontrakten, i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO i tilfelle samtykke gitt eller i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO for å beskytte våre legitime interesser i best mulig funksjonalitet på nettstedet samt en kundevennlig og effektiv utforming av sidebesøket.
Vær oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og kan bestemme individuelt om du vil godta dem eller kan utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Hver nettleser har sin egen måte å håndtere innstillinger for informasjonskapsler på. Dette er beskrevet i hjelpemenyen til hver nettleser, som forklarer hvordan du kan endre innstillingene for informasjonskapsler. Du finner disse for de respektive nettleserne under følgende lenker:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Vær oppmerksom på at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på nettstedet vårt være begrenset.

5) KONTAKT

Personopplysninger samles inn når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post). Hvilke opplysninger som samles inn ved bruk av et kontaktskjema, fremgår av det respektive kontaktskjemaet. Disse dataene lagres og brukes utelukkende for å svare på forespørselen din eller for å kontakte deg og den tilhørende tekniske administrasjonen. Det rettslige grunnlaget for behandling av disse opplysningene er vår berettigede interesse i å svare på forespørselen din i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen. Hvis kontakten din tar sikte på å inngå en kontrakt, er det ytterligere rettslige grunnlaget for behandlingen art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Opplysningene dine vil bli slettet etter at forespørselen din er behandlet. Dette er tilfelle når omstendighetene tilsier at den aktuelle saken er endelig avklart, og forutsatt at det ikke foreligger lovbestemte oppbevaringsplikter som tilsier noe annet.

Opplysningene dine behandles også, i det minste delvis, utenfor EU/EØS av vår underdatabehandler SupportYourApp Inc, 1007 North Orange Street, 4th Floor, Suite 122, Wilmington, DE 19801, USA (https://supportyourapp.com/), nærmere bestemt i Ukraina. Det tilstrekkelige beskyttelsesnivået følger av inngåelsen av EUs standardavtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjeland i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 (2021/914 av 4. juni 2021).

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2021/914 av 4. juni 2021 om standardkontraktbestemmelser for overføring av personopplysninger til tredjestater i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679.

6) DATABEHANDLING VED ÅPNING AV EN KUNDEKONTO OG FOR BEHANDLING AV KONTRAKTEN

I henhold til art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO vil personopplysninger fortsatt bli samlet inn og behandlet hvis du oppgir dem til oss for å oppfylle en kontrakt eller når du åpner en kundekonto. Hvilke data som samles inn, fremgår av de respektive inndataskjemaene. Sletting av kundekontoen din er mulig når som helst og kan gjøres ved å sende en melding til adressen til den ansvarlige ovenfor. Vi lagrer og bruker opplysningene du oppgir for å gjennomføre kontrakten. Etter fullstendig behandling av kontrakten eller sletting av kundekontoen din, vil dataene dine bli blokkert med hensyn til skatte- og handelsrettslige oppbevaringsperioder og slettet etter utløpet av disse periodene, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine eller en lovlig tillatt videre bruk av data er reservert fra vår side.

7) KOMMENTARFUNKSJON

I forbindelse med kommentarfunksjonen på dette nettstedet vil informasjon om tidspunktet for opprettelsen av kommentaren og kommentatornavnet du har valgt, i tillegg til kommentaren din, bli lagret og publisert på dette nettstedet. I tillegg vil IP-adressen din bli logget og lagret. Lagringen av IP-adressen skjer av sikkerhetshensyn og i tilfelle vedkommende krenker tredjeparters rettigheter ved å legge inn en kommentar eller legge ut ulovlig innhold. Vi trenger e-postadressen din for å kunne kontakte deg dersom en tredjepart har innvendinger mot det publiserte innholdet ditt som ulovlig. Det rettslige grunnlaget for lagring av opplysningene dine er art. 6 nr. 1 bokstav b og f i personvernforordningen. Vi forbeholder oss retten til å slette kommentarer hvis tredjeparter gjør innsigelser mot dem som ulovlige.

8) BRUK AV KUNDEOPPLYSNINGER TIL DIREKTE REKLAME

8.1 Registrering for vårt nyhetsbrev på e-postHvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev på e-post, vil vi regelmessig sende deg informasjon om tilbudene våre. De eneste obligatoriske opplysningene for å sende nyhetsbrevet er e-postadressen din. Det er frivillig å oppgi ytterligere opplysninger, som vil bli brukt til å henvende oss til deg personlig. Vi bruker den såkalte dobbelt opt-in-prosedyren for å sende nyhetsbrevet. Dette betyr at vi bare sender deg et nyhetsbrev på e-post når du uttrykkelig har bekreftet at du samtykker i å motta nyhetsbrev. Vi sender deg deretter en bekreftelses-e-post der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet i fremtiden ved å klikke på en passende lenke.

Ved å aktivere bekreftelseskoblingen gir du oss ditt samtykke til bruk av personopplysningene dine i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen din som er oppgitt av internettleverandøren din (ISP), samt dato og klokkeslett for registreringen for å kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt. Opplysningene som samles inn av oss når du registrerer deg for nyhetsbrevet, brukes utelukkende til å henvende oss til deg med reklame gjennom nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken som er oppgitt for dette formålet i nyhetsbrevet eller ved å sende en tilsvarende melding til den ansvarlige personen som er nevnt i begynnelsen. Etter avmelding vil e-postadressen din umiddelbart bli slettet fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet vårt, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene dine, eller vi forbeholder oss retten til å bruke opplysningene dine på en måte som går utover dette og som er tillatt ved lov, og som vi informerer deg om i denne erklæringen.

8.2 Sending av e-post nyhetsbrev til eksisterende kunderHvis du har gitt oss e-postadressen din ved kjøp av varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til regelmessig å sende deg tilbud om lignende varer eller tjenester som de som allerede er kjøpt fra vårt sortiment via e-post. I samsvar med § 7 (3) i den tyske loven om urettferdig konkurranse (UWG) trenger vi ikke å innhente ditt separate samtykke til dette. I denne forbindelse utføres databehandlingen utelukkende på grunnlag av vår berettigede interesse i personalisert direkte reklame i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Hvis du først har protestert mot bruken av e-postadressen din til dette formålet, vil vi ikke sende deg noen e-poster. Du har til enhver tid rett til å motsette deg bruken av e-postadressen din til ovennevnte reklameformål med virkning for fremtiden ved å varsle den ansvarlige personen som er nevnt innledningsvis. Dette vil bare medføre overføringskostnader for deg i henhold til grunnsatsene. Etter mottak av innsigelsen din vil bruken av e-postadressen din til reklameformål opphøre umiddelbart.

8.3 Utsendelse av nyhetsbrev via MailChimpVåre nyhetsbrev sendes ut via den tekniske tjenesteleverandøren The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), til hvem vi videreformidler opplysningene du oppga da du registrerte deg for nyhetsbrevet. Denne overføringen skjer i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO og tjener vår legitime interesse i å bruke et effektivt, sikkert og brukervennlig nyhetsbrevsystem. Vær oppmerksom på at dataene dine vanligvis overføres til en MailChimp-server i USA og lagres der.

MailChimp bruker denne informasjonen til å sende og statistisk evaluere nyhetsbrevene på våre vegne. For evalueringen inneholder e-postene som sendes, såkalte web beacons eller sporingspiksler, som er bildefiler med én piksel som lagres på nettstedet vårt. Dette gjør det mulig å fastslå om en nyhetsbrevmelding har blitt åpnet og hvilke lenker som eventuelt har blitt klikket på. Ved hjelp av sporingsbilder oppretter Mailchimp automatisk generell, ikke-personlig statistikk om responsatferden på nyhetsbrevkampanjer. Basert på vår legitime interesse i statistisk evaluering av nyhetsbrevkampanjene for optimalisering av reklamekommunikasjonen og bedre tilpasning til mottakerens interesser, samler og bruker sporingsbildene også data fra den respektive mottakeren av nyhetsbrevet (e-postadresse, tidspunkt for henting, IP-adresse, nettlesertype og operativsystem) i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Disse dataene gjør det mulig å trekke en individuell konklusjon om nyhetsbrevmottakeren og behandles av Mailchimp for automatisk oppretting av statistikk som viser om en bestemt mottaker har åpnet en nyhetsbrevmelding.Hvis du vil deaktivere dataanalysen for statistiske evalueringsformål, må du avslutte abonnementet på nyhetsbrevet.
MailChimp kan også bruke disse dataene selv i samsvar med art. 6 (1) (f) DSGVO på grunnlag av sin egen legitime interesse i behovsbasert utforming og optimalisering av tjenesten samt for markedsundersøkelsesformål, for eksempel for å bestemme hvilke land mottakerne kommer fra. MailChimp bruker imidlertid ikke dataene til våre nyhetsbrevmottakere til å skrive til dem selv eller til å gi dem videre til tredjeparter.

For å beskytte opplysningene dine i USA har vi inngått en databehandleravtale ("databehandleravtale") med MailChimp basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler for å muliggjøre overføring av personopplysningene dine til MailChimp. Denne databehandleravtalen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/Du kan se MailChimps personvernerklæring her:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

9) DATABEHANDLING FOR ORDREBEHANDLING

9.1 - Overføring av bildefiler for ordrebehandling via opplastingsfunksjonPå nettstedet vårt tilbyr vi kundene muligheten til å bestille personalisering av produkter ved å overføre bildefiler via en opplastingsfunksjon. Det innsendte bildemotivet brukes som mal for personaliseringen av det valgte produktet.
Ved hjelp av opplastingsskjemaet på nettstedet kan kunden overføre en eller flere bildefiler fra minnet på den brukte sluttenheten direkte til oss via automatisert, kryptert dataoverføring. Vi registrerer, lagrer og bruker deretter de overførte filene utelukkende til produksjon av det personaliserte produktet som definert i den respektive tjenestebeskrivelsen på nettstedet vårt. Hvis de overførte bildefilene overføres til spesielle tjenesteleverandører for produksjon og behandling av bestillingen, vil du bli eksplisitt informert om dette i de følgende avsnittene. Ytterligere overføring vil ikke finne sted. Hvis de overførte filene eller de digitale motivene inneholder personopplysninger (spesielt bilder av identifiserbare personer), vil alle de nevnte behandlingene utelukkende bli utført for å behandle din nettbestilling i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b i DSGVO. Etter endelig behandling av bestillingen slettes de overførte bildefilene automatisk og fullstendig.
- Overføring av bildefiler for ordrebehandling via e-post

På nettstedet vårt tilbyr vi kundene muligheten til å bestille personalisering av produkter ved å sende bildefiler via e-post. Kunden kan sende oss en eller flere bildefiler fra minnet på den brukte sluttenheten via e-postadressen som er oppgitt på nettstedet. Vi samler deretter inn, lagrer og bruker filene som overføres på denne måten utelukkende for produksjon av det personaliserte produktet som definert i den respektive tjenestebeskrivelsen på nettstedet vårt. Hvis de overførte bildefilene overføres til spesielle tjenesteleverandører for produksjon og behandling av bestillingen, vil du bli eksplisitt informert om dette i de følgende avsnittene. Ytterligere overføring vil ikke finne sted. Hvis de overførte filene eller de digitale motivene inneholder personopplysninger (spesielt bilder av identifiserbare personer), vil alle de nevnte behandlingene utelukkende bli utført for å behandle nettbestillingen din i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Etter endelig behandling av bestillingen slettes de overførte bildefilene automatisk og fullstendig.

9.2 For å behandle bestillingen din samarbeider vi med tjenesteleverandøren(e) som er oppført nedenfor, som støtter oss helt eller delvis i gjennomføringen av inngåtte kontrakter. Visse personopplysninger overføres til disse tjenesteleverandørene i samsvar med følgende informasjon.

Personopplysningene som samles inn av oss, vil bli videreformidlet til transportselskapet som har fått i oppdrag å levere varene som en del av kontraktsbehandlingen, i den grad dette er nødvendig for levering av varene. Vi videreformidler betalingsopplysningene dine til den kredittinstitusjonen som har fått i oppdrag å gjennomføre betalingen, i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre betalingen. Hvis det brukes betalingstjenesteleverandører, vil vi informere deg eksplisitt om dette nedenfor. Det rettslige grunnlaget for overføring av data er art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO.

9.3 Bruk av spesielle tjenesteleverandører for behandling og håndtering av bestillinger

- Amazon Fulfillment (FBA)Bestillingen behandles av tjenesteleverandøren "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) innenfor rammen av "Shipping by Amazon" (= Fulfillment by Amazon). Personopplysningene dine vil bli overført til Amazon utelukkende med det formål å behandle nettbestillingen. Overføringen skjer i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO og bare i den grad dette er nødvendig for ordrebehandlingen. Detaljer om Amazons databeskyttelse og personvernpolicy kan sees på følgende lenke: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

- EasybillBestillingsbehandlingen (spesielt faktureringen) utføres av tjenesteleverandøren "easybill" (easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41564 Kaarst). Navn, adresse og eventuelt andre personopplysninger overføres til easybill i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO utelukkende med det formål å behandle nettbestillingen. Opplysningene dine vil bare bli gitt videre i den grad dette faktisk er nødvendig for behandlingen av bestillingen. Detaljer om easybill's databeskyttelse og easybill's personvernerklæring finner du på easybill's nettside på easybill.de.

- FiverrBestillingsbehandlingen utføres via tjenesten "Fiverr" fra Fiverr International Ltd, Eliezer Kaplan St. 8, Tel Aviv-Yafo, Israel ("Fiverr"). Navn, adresse og, hvis aktuelt, andre personopplysninger (avhengig av tilbudet, spesielt bilder av identifiserbare personer som overføres til oss) overføres til Fiverr i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO utelukkende med det formål å behandle nettbestillingen. I den grad det er nødvendig, vil Fiverr engasjere frilansere for behandling av kontrakten og videreformidle de ovennevnte dataene til dem i den grad det er nødvendig. For å beskytte dataene og sikre datasikkerhet har Fiverr inngått individuelle kontrakter om behandling av ordredata med alle frilansere som engasjeres. For Israel har Europakommisjonen utstedt en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, som bekrefter at Israel har et databeskyttelsesnivå som kan sammenlignes med EU. Detaljer om databeskyttelse og Fiverrs personvernerklæring kan sees på: https://de.fiverr.com/privacy-policy?source=footer

- SendCloudShipping utføres via fraktportalen "SendCloud" (SendCloud GmbH, Kanalstr. 10, 80538 München). I samsvar med art. 6 para. 1 lit. b DSGVO videreformidler vi dataene dine til SendCloud utelukkende med det formål å behandle din online bestilling. Data vil bare bli gitt videre hvis dette faktisk er nødvendig for behandlingen. Detaljer om SendClouds databeskyttelse kan sees på SendCloud-nettstedet på www.sendcloud.de/datenschutz/.

- Shopify Digital DownloadBestillingsbehandlingen utføres via tjenesten "Digital Downloads" fra Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"). E-postadressen og, hvis aktuelt, for- og etternavnet til kunden videreformidles til Shopify i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO utelukkende med det formål å behandle nettbestillinger. Dataene dine vil bare bli gitt videre i den grad dette faktisk er nødvendig for behandlingen av bestillingen. Detaljer om databeskyttelse og Shopifys personvernerklæring er tilgjengelig på nettstedet på adressen https://www.shopify.de/legal/datenschutz synlig.

9.4 Overføring av personopplysninger til leverandører av frakttjenester

- Hvis varene leveres av transporttjenesteleverandøren DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland), vil vi videreformidle e-postadressen din til DHL i samsvar med artikkel 6 (1) (a) i den tyske databeskyttelsesloven (DSGVO) før varene leveres med det formål å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til DHL for leveringsformål i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Denne informasjonen vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdatoen med DHL eller leveringsvarslingen ikke mulig.Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen som er nevnt ovenfor eller overfor transporttjenesteleverandøren DHL.

- Hvis varene leveres av transporttjenesteleverandøren DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland), vil vi videreformidle din e-postadresse og ditt telefonnummer til DPD før levering av varene i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO for å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til DPD for leveringsformål i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Denne informasjonen vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdato med DPD eller varsel om levering ikke mulig.Samtykke kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen som er nevnt ovenfor eller overfor transporttjenesteleverandøren DPD.

- FedExHvis levering av varene utføres av transporttjenesteleverandøren FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach), vil vi videreformidle e-postadressen din og telefonnummeret ditt til FedEx før levering av varene i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO for å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til FedEx for leveringsformål i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Denne informasjonen vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdatoen med FedEx eller leveringskunngjøringen ikke mulig.Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen som er nevnt ovenfor eller overfor transporttjenesteleverandøren FedEx.

- Hvis varene leveres av transporttjenesteleverandøren GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Tyskland), vil vi videreformidle e-postadressen din til GLS i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO før levering av varene med det formål å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen.Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til GLS for leveringsformål i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Denne informasjonen vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdatoen med GLS eller overføring av statusinformasjon om forsendelsesleveringen ikke mulig.Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen som er nevnt ovenfor eller overfor transporttjenesteleverandøren GLS.

- HermesHvis leveringen av varene utføres av transporttjenesteleverandøren Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), vil vi videreformidle e-postadressen din til Hermes før levering av varene i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO for å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til Hermes med henblikk på levering i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Denne informasjonen vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdato med Hermes eller overføring av statusinformasjon om forsendelsen ikke mulig. Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor transporttjenesteleverandøren Hermes.

- Austrian PostHvis varene leveres av transporttjenesteleverandøren Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wien, Østerrike), vil vi videreformidle e-postadressen din til Österreichische Post før levering av varene i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO for å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til Austrian Post for leveringsformål i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Denne informasjonen vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdato med Austrian Post eller overføring av statusinformasjon om forsendelsen ikke mulig. Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor transporttjenesteleverandøren Austrian Post.

- SchenkerHvis varene leveres av transporttjenesteleverandøren Schenker (Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main), vil vi videreformidle e-postadressen din til Schenker i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO før levering av varene med det formål å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til Schenker med henblikk på levering i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Utleveringen vil bare skje i den grad dette er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdato med Schenker eller varsling om levering ikke mulig. Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor Schenker.

- Hvis varene leveres av transporttjenesteleverandøren TNT (TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf, Tyskland), vil vi videreformidle e-postadressen din til TNT før levering av varene i samsvar med art. 6 (1) a DSGVO for å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til TNT med henblikk på levering i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Denne informasjonen vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdatoen med TNT eller overføring av statusinformasjon om forsendelsesleveringen ikke mulig.Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen som er nevnt ovenfor eller overfor transporttjenesteleverandøren TNT.

- UPSHvis varene leveres av transporttjenesteleverandøren UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), vil vi videreformidle e-postadressen din til UPS før levering av varene i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO for å koordinere en leveringsdato eller for leveringsvarsling, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers vil vi bare videreformidle navnet på mottakeren og leveringsadressen til UPS for leveringsformål i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Denne informasjonen vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdato med UPS eller overføring av statusinformasjon om forsendelsen ikke mulig.
Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor transporttjenesteleverandøren UPS.

9.5 Bruk av betalingstjenesteleverandører (betalingstjenester)

- Amazon PayHvis du velger betalingsmåten "Amazon Pay", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (heretter: "Amazon Payments"), til hvem vi vil videreformidle informasjonen du oppga under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din, i samsvar med art. 6 (1) lit. b DSGVO. Dataene dine vil bare bli videreformidlet for betalingsbehandling med betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments og bare i den grad det er nødvendig for dette formålet. Hvis informasjonskapsler, dvs. små tekstfiler som lagres på sluttenheten, settes når du bruker Amazon Pay, gjøres dette utelukkende på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Dette samtykket kan når som helst tilbakekalles via "cookie-samtykkeverktøyet" som er implementert på nettstedet. Du kan få mer informasjon om personvernbestemmelsene til Amazon Payments på følgende internettadresse: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

- Apple PayHvis du velger betalingsmåten "Apple Pay" fra Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, utføres betalingsbehandlingen via "Apple Pay"-funksjonen på terminalenheten din som brukes med iOS, watchOS eller macOS, ved å belaste et betalingskort som er deponert med "Apple Pay". Apple Pay bruker sikkerhetsfunksjoner som er integrert i maskinvaren og programvaren på enheten din for å beskytte transaksjonene dine. For å frigjøre en betaling må du angi en kode som du tidligere har definert, og bekrefte den ved hjelp av Face ID- eller Touch ID-funksjonen på enheten din.
Informasjonen du oppgir under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din, overføres til Apple i kryptert form for betalingsbehandling. Apple krypterer deretter disse dataene på nytt med en utviklerspesifikk nøkkel før dataene overføres til betalingstjenesteleverandøren for betalingskortet som er lagret i Apple Pay, for å gjennomføre betalingen. Krypteringen sikrer at bare nettstedet der kjøpet ble gjort, har tilgang til betalingsdataene. Etter at betalingen er utført, sender Apple enhetens kontonummer og en transaksjonsspesifikk, dynamisk sikkerhetskode til kildenettstedet for å bekrefte at betalingen er vellykket.

I den grad personopplysninger behandles under de beskrevne overføringene, utføres behandlingen utelukkende med henblikk på betalingsbehandling i samsvar med art. 6 (1) bokstav b DSGVO.

Apple oppbevarer anonymiserte transaksjonsdata, inkludert omtrentlig beløp for kjøpet, omtrentlig dato og klokkeslett, og om transaksjonen ble fullført. Anonymisering eliminerer fullstendig muligheten for personlig referanse. Apple bruker de anonymiserte dataene til å forbedre Apple Pay og andre Apple-produkter og -tjenester. Når du bruker Apple Pay på iPhone eller Apple Watch til å fullføre et kjøp via Safari på Mac, kommuniserer Mac-en og autorisasjonsenheten via en kryptert kanal på Apples servere. Apple behandler eller lagrer ikke denne informasjonen i et format som kan identifisere deg personlig. Du kan deaktivere muligheten til å bruke Apple Pay på Mac-en i innstillingene på iPhone. Gå til "Wallet & Apple Pay" og deaktiver "Tillat betalinger på Mac".

Mer informasjon om databeskyttelse med Apple Pay finner du på følgende internettadresse: https://support.apple.com/de-de/HT203027

- Google PayHvis du velger betalingsmåten "Google Pay" fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), vil betalingen bli behandlet via "Google Pay" -applikasjonen på din mobile enhet som kjører minst Android 4.4 ("KitKat") og er utstyrt med en NFC-funksjon ved å lade et betalingskort som er deponert hos Google Pay eller et betalingssystem som er verifisert der (f.eks. PayPal). For å frigjøre en betaling via Google Pay på mer enn € 25, er det nødvendig å låse opp den mobile sluttenheten din med det respektive verifikasjonstiltaket som er satt opp (for eksempel ansiktsgjenkjenning, passord, fingeravtrykk eller mønster).

Informasjonen du oppgir under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din, overføres til Google for betalingsbehandling. Google overfører deretter betalingsinformasjonen din som er lagret i Google Pay i form av et unikt tildelt transaksjonsnummer til kildenettstedet, som brukes til å bekrefte en betaling som er utført. Dette transaksjonsnummeret inneholder ingen informasjon om de reelle betalingsdataene for betalingsmidlene dine som er deponert hos Google Pay, men opprettes og overføres som et engangsgyldig numerisk token. For alle transaksjoner via Google Pay fungerer Google bare som et mellomledd for å behandle betalingen. Transaksjonen utføres utelukkende i forholdet mellom brukeren og kildenettstedet ved å belaste betalingsmidlene som er deponert hos Google Pay.

I den grad personopplysninger behandles under de beskrevne overføringene, utføres behandlingen utelukkende med henblikk på betalingsbehandling i samsvar med art. 6 (1) bokstav b DSGVO.

Google forbeholder seg retten til å samle inn, lagre og analysere visse transaksjonsspesifikke opplysninger for hver transaksjon som utføres via Google Pay. Dette inkluderer dato, klokkeslett og beløp for transaksjonen, forhandlerens beliggenhet og beskrivelse, en beskrivelse gitt av forhandleren av varene eller tjenestene som er kjøpt, bilder du har lagt ved transaksjonen, navn og e-postadresse til selger og kjøper eller avsender og mottaker, betalingsmåten som er brukt, din beskrivelse av årsaken til transaksjonen og, der det er aktuelt, tilbudet som er knyttet til transaksjonen.

Ifølge Google utføres denne behandlingen utelukkende i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO på grunnlag av den legitime interessen for korrekt fakturering, verifisering av transaksjonsdata og optimalisering og funksjonelt vedlikehold av Google Pay-tjenesten.

Google forbeholder seg også retten til å slå sammen de behandlede transaksjonsdataene med annen informasjon som samles inn og lagres av Google ved bruk av andre Google-tjenester.

Vilkårene for bruk av Google Pay finner du her:https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Mer informasjon om databeskyttelse med Google Pay finner du på følgende internettadresse:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

- KlarnaHvis du velger en Klarna-betalingstjeneste, vil betalingen bli behandlet via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter "Klarna"). For å muliggjøre behandlingen av betalingen, vil personopplysningene dine (for- og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og IP-adresse) samt data relatert til bestillingen (f.eks. fakturabeløp, artikkel, leveringstype) bli videresendt til Klarna for å kontrollere identiteten og kredittverdigheten din, forutsatt at du uttrykkelig har samtykket til dette i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO som en del av bestillingsprosessen. Du kan se hvilke kredittopplysningsbyråer opplysningene dine kan videresendes til her:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I den grad scoreverdier inngår i resultatet av kredittrapporten, har de sitt grunnlag i en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger. Klarna bruker den mottatte informasjonen om den statistiske sannsynligheten for betalingsmislighold for en avveid beslutning om etablering, gjennomføring eller avslutning av avtaleforholdet.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige eller til Klarna. Klarna kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis dette er nødvendig for å behandle betalinger i samsvar med kontrakten.

Personopplysningene dine vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og som angitt i Klarnas personvernerklæring for datasubjekter i Tyskland. https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacyeller for berørte personer bosatt i Østerrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandlet.

- PaypalNår du betaler via PayPal, kredittkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbys - "kjøp på konto" eller "delbetaling" via PayPal, overfører vi betalingsdataene dine til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PayPal") som en del av betalingsbehandlingen. Overføringen skjer i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO og bare i den grad dette er nødvendig for betalingsbehandlingen.

PayPal forbeholder seg retten til å utføre en kredittsjekk for betalingsmetodene kredittkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbys - "kjøp på konto" eller "delbetaling" via PayPal. For dette formålet kan betalingsdataene dine overføres til kredittbyråer i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO på grunnlag av PayPals legitime interesse i å fastslå din betalingsevne. PayPal bruker resultatet av kredittsjekken når det gjelder den statistiske sannsynligheten for manglende betaling for å avgjøre om den respektive betalingsmåten skal tilbys. Informasjonen om kredittverdighet kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I den grad scoreverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, har de sitt grunnlag i en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger. For ytterligere informasjon om personvernlovgivning, inkludert informasjon om kredittbyråene som brukes, se PayPals personvernerklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Du kan når som helst motsette deg denne behandlingen av opplysningene dine ved å sende en melding til PayPal. PayPal kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis dette er nødvendig for kontraktsmessig behandling av betalinger.

- Shopify PaymentsVi bruker betalingstjenesteleverandøren "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Hvis du velger en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesteleverandøren Shopify Payments, utføres betalingsbehandlingen av den tekniske tjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, til hvem vi videreformidler informasjonen du oppga under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din (navn, adresse, kontonummer, banksorteringskode, kredittkortnummer hvis aktuelt, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer) i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Dataene dine vil bare bli gitt videre for å behandle betalinger med Stripe Payments Europe Ltd. og bare i den grad det er nødvendig for dette formålet. Du finner mer informasjon om databeskyttelsen til Shopify Payments på følgende internettadresse: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Du finner informasjon om databeskyttelse på Stripe Payments Europe Ltd. her: https://stripe.com/de/privacy

- SOFORTHvis du velger betalingsmåten "SOFORT", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (heretter "SOFORT"), som vi vil videreformidle informasjonen du oppga under bestillingsprosessen sammen med informasjonen om bestillingen din i samsvar med art. 6 (1) lit. b DSGVO. Sofort GmbH er en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Opplysningene dine vil bare bli videreformidlet til betalingstjenesteleverandøren SOFORT og bare i den grad det er nødvendig for dette formålet. Du kan få mer informasjon om SOFORTs personvernregler på følgende internettadresse: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

- StripeHvis du velger en betalingsmåte fra betalingstjenesteleverandøren Stripe, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, som vi videreformidler informasjonen du oppga under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din (navn, adresse, kontonummer, banksorteringskode, kredittkortnummer hvis aktuelt, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer) i samsvar med art. 6 (1) lit. b DSGVO. Du finner mer informasjon om Stripes databeskyttelse på URL-en https://stripe.com/de/privacy#translation.

Stripe forbeholder seg retten til å utføre en kredittsjekk på grunnlag av matematisk-statistiske prosedyrer for å ivareta den legitime interessen i å bestemme brukerens betalingsevne. Personopplysningene som er nødvendige for en kredittsjekk og innhentet i løpet av betalingsbehandlingen, kan overføres av Stripe til utvalgte kredittbyråer, som Stripe utleverer til brukerne på forespørsel. Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I den grad scoreverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er disse basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger. Stripe bruker resultatet av kredittsjekken i forhold til den statistiske sannsynligheten for manglende betaling for å avgjøre om det er tillatt å bruke den valgte betalingsmåten.

Du kan når som helst motsette deg denne behandlingen av opplysningene dine ved å sende en melding til Stripe eller de utpekte kredittbyråene. Stripe kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis dette er nødvendig for kontraktsmessig behandling av betalinger.

10) KONTAKTE VURDERINGSPÅMINNELSEN

Egen vurderingspåminnelse (ingen utsendelse av et kundevurderingssystem)
Vi bruker e-postadressen din for en engangs påminnelse om å sende inn en vurdering av bestillingen din for vurderingssystemet vi bruker, forutsatt at du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det under eller etter bestillingen din i samsvar med art. 6 (1) lit. a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige.

11) BRUK AV SOSIALE MEDIER: VIDEOER

11.1 Bruk av Vimeo-videoerVårt nettsted inneholder plugins fra videoportalen Vimeo fra Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Når du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder en slik plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Vimeo-serverne. Innholdet i programtillegget overføres av Vimeo direkte til nettleseren din og integreres i siden. Gjennom denne integreringen mottar Vimeo informasjon om at nettleseren din har åpnet den aktuelle siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har en Vimeo-konto eller ikke er logget inn på Vimeo for øyeblikket. Denne informasjonen (inkludert IP-adressen din) overføres av nettleseren din direkte til en Vimeo-server i USA og lagres der.
Hvis du er logget inn på Vimeo, kan Vimeo tilordne besøket ditt på nettstedet vårt direkte til Vimeo-kontoen din. Hvis du samhandler med programtilleggene (f.eks. ved å klikke på startknappen til en video), overføres denne informasjonen også direkte til en Vimeo-server og lagres der.

Den beskrevne databehandlingen utføres i samsvar med art. 6 (1) bokstav f DSGVO på grunnlag av Vimeos legitime interesse i markedsundersøkelser og den behovsbaserte utformingen av Vimeo-tjenesten.Hvis du ikke vil at Vimeo skal tilordne dataene som samles inn via nettstedet vårt direkte til Vimeo-kontoen din, må du logge ut av Vimeo før du besøker nettstedet vårt.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Vimeos videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, finner du i Vimeos personvernerklæring: https://vimeo.com/privacySporingsverktøyet Google Analytics fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, er automatisk integrert i videoer fra Vimeo som er innebygd på nettstedet vårt. Dette er Vimeos egen sporing, som vi ikke har tilgang til og som ikke kan påvirkes av nettstedet vårt. Google Analytics bruker såkalte "cookies" for sporing, som er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet, overføres til og lagres av Google på servere i USA.
Denne behandlingen utføres i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO på grunnlag av Vimeos legitime interesse i statistisk analyse av brukeratferd for optimaliserings- og markedsføringsformål.

I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke til behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.

11.2 Bruk av Youtube-videoerDette nettstedet bruker Youtube-innebyggingsfunksjonen for å vise og spille av videoer fra leverandøren "Youtube", som tilhører Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").
Her brukes den utvidede databeskyttelsesmodusen, som ifølge leverandøren bare utløser lagring av brukerinformasjon når videoen(e) spilles av. Hvis avspillingen av innebygde Youtube-videoer startes, bruker leverandøren "Youtube" informasjonskapsler for å samle inn informasjon om brukeratferd. Ifølge opplysninger fra "Youtube" brukes disse blant annet til å samle inn videostatistikk, forbedre brukervennligheten og forhindre misbruk. Hvis du er logget inn på Google, vil dataene dine bli direkte tilordnet kontoen din når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker at dataene dine skal knyttes til YouTube-profilen din, må du logge av før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene dine (også for brukere som ikke er logget inn) som bruksprofiler og evaluerer dem. En slik evaluering utføres spesielt i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO på grunnlag av Googles legitime interesser i visning av personlig tilpasset reklame, markedsundersøkelser og/eller behovsbasert utforming av nettstedet. Du har rett til å motsette deg opprettelsen av disse brukerprofilene, og du må kontakte YouTube for å utøve denne retten. Når du bruker YouTube, kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA.

Uavhengig av en avspilling av de innebygde videoene, opprettes det en forbindelse til Google-nettverket hver gang dette nettstedet åpnes, noe som kan utløse ytterligere databehandling uten vår innflytelse.Ytterligere informasjon om databeskyttelse med "Youtube" finner du i Youtube-bruksvilkårene under https://www.youtube.com/static?template=terms og i Googles retningslinjer for personvern på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke til behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.

12) MARKEDSFØRING PÅ NETTET

12.1 Facebook Pixel for oppretting av egendefinerte målgrupper med utvidet datatilpasning (med samtykkeverktøy for informasjonskapsler)I vårt nettbaserte tilbud brukes den såkalte "Facebook Pixel" fra det sosiale nettverket Facebook i utvidet datatilpasningsmodus, som drives av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").
På grunnlag av brukerens uttrykkelige samtykke, når en bruker klikker på en annonse plassert av oss på Facebook, legges et tillegg til nettadressen til vår lenkede side av Facebook Pixel. Etter videresending blir denne URL-parameteren skrevet inn i brukerens nettleser via en informasjonskapsel, som vår lenkede side setter selv. I tillegg samler denne informasjonskapselen inn spesifikke kundedata, for eksempel e-postadressen, som vi samler inn på nettstedet vårt knyttet til Facebook-annonsen under transaksjoner som kjøpstransaksjoner, kontoinnlogginger eller registreringer (utvidet datamatching). Informasjonskapselen leses deretter av Facebook Pixel og gjør det mulig å videresende dataene, inkludert de spesifikke kundedataene, til Facebook.

Ved hjelp av Facebook-pikselen med avansert datamatching er det mulig for Facebook å nøyaktig bestemme de besøkende på vårt online-tilbud som målgruppe for visning av annonser (såkalte "Facebook-annonser"). Følgelig bruker vi Facebook-pikselen med avansert datamatching for å vise Facebook-annonsene som er plassert av oss, bare til de Facebook-brukerne som også har vist interesse for vårt online-tilbud eller som har visse egenskaper (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter bestemt på grunnlag av de besøkte nettstedene), som vi overfører til Facebook (såkalte "Custom Audiences"). Ved hjelp av Facebook-pikselen med avansert datamatching ønsker vi også å sikre at Facebook-annonsene våre samsvarer med brukernes potensielle interesser og ikke har en trakasserende effekt. Dette gjør det mulig for oss å evaluere effektiviteten til Facebook-annonsene ytterligere for statistikk- og markedsundersøkelsesformål ved å spore om brukerne ble omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på en Facebook-annonse (såkalt "konvertering"). Sammenlignet med standardvarianten av Facebook Pixel, hjelper den avanserte datatilpasningsfunksjonen oss med å måle effektiviteten til annonsekampanjene våre bedre ved å fange opp flere tilskrevne konverteringer.

Alle overførte data lagres og behandles av Facebook slik at en kobling til den respektive brukerprofilen er mulig, og Facebook kan bruke dataene til egne reklameformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk (https://www.facebook.com/about/privacy/) kan bruke. Opplysningene kan gjøre det mulig for Facebook og dets partnere å vise annonser på og utenfor Facebook.

Disse behandlingsoperasjonene utføres bare når det er gitt eksplisitt samtykke i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO.Samtykke til bruk av Facebook Pixel kan bare erklæres av brukere som er eldre enn 16 år. Hvis du er yngre, ber vi deg om å be foresatte om tillatelse.

Informasjonen som genereres av Facebook, overføres vanligvis til en Facebook-server og lagres der; dette kan også innebære overføring til serverne til Facebook Inc. i USA. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket fjerner du haken ved siden av innstillingen for "Facebook Pixel" i "Cookie Consent Tool" som er integrert på nettstedet.

12.2 Google AdSenseDette nettstedet bruker Google AdSense, en nettannonseringstjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google AdSense bruker informasjonskapsler, som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. I tillegg bruker Google AdSense også såkalte "web beacons" (små usynlige grafiske elementer) for å samle inn informasjon, ved hjelp av hvilke enkle handlinger som besøkstrafikken på nettstedet kan registreres, samles inn og analyseres.

Informasjonen som genereres av informasjonskapselen og/eller nettvarden (inkludert IP-adressen din) om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server og lagres der. Dette kan også innebære overføring til serverne til Google LLC. i USA.

Google bruker informasjonen som innhentes på denne måten til å gjennomføre en evaluering av din bruksatferd med hensyn til AdSense-annonsene. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google AdSense, blir ikke slått sammen med andre Google-data. Informasjonen som samles inn av Google, kan overføres til tredjeparter hvis dette er lovpålagt og/eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på vegne av Google.

Detaljer om behandlingen som utløses av Google AdSense og Googles håndtering av data fra nettsteder finner du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Den beskrevne behandlingen av data utføres i samsvar med art. 6 (1) lit. f DSGVO med det formål å målrette brukeren med reklame fra annonserende tredjeparter, hvis annonser vises på dette nettstedet på grunnlag av den evaluerte brukeratferden. Denne behandlingen tjener også vår økonomiske interesse i å utnytte det økonomiske potensialet til nettstedet vårt ved å vise personalisert reklameinnhold fra tredjeparter mot betaling.Du kan få mer informasjon om Googles personvernregler på følgende internettadresse: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan deaktivere informasjonskapsler for annonseinnstillinger permanent ved å forhindre dem ved å stille inn nettleserprogramvaren din deretter, eller du kan laste ned og installere nettleser-plugin-modulen som er tilgjengelig på følgende lenke:https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Vær oppmerksom på at visse funksjoner på dette nettstedet kanskje ikke er tilgjengelige eller bare er tilgjengelige i begrenset grad hvis du har deaktivert bruken av informasjonskapsler.I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) lit. a DSGVO for behandling av dataene dine som beskrevet ovenfor. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å utøve din tilbakekalling, vennligst følg alternativet beskrevet ovenfor for å komme med en innsigelse.

12.3 Bruk av Google Ads konverteringssporingDette nettstedet bruker nettannonseringsprogrammet "Google Ads" og, innenfor rammen av Google Ads, konverteringssporing av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruker Google Ads for å gjøre oppmerksom på våre attraktive tilbud på eksterne nettsteder ved hjelp av reklamemedier (såkalte Google Adwords). Vi kan bestemme hvor vellykkede de enkelte annonseringstiltakene er i forhold til dataene i reklamekampanjene. På denne måten forfølger vi målet om å vise deg reklame som er av interesse for deg, gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg og oppnå en rettferdig beregning av reklamekostnadene.

Informasjonskapselen for konverteringssporing settes når en bruker klikker på en annonse plassert av Google. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på terminalenheten din. Disse informasjonskapslene mister vanligvis gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker bestemte sider på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, kan Google og vi gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google Ads-kunde mottar en egen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores på tvers av Google Ads-kunders nettsteder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å lage konverteringsstatistikk for Google Ads-kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene får vite det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side merket med en konverteringssporingskode. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukerne personlig.

Detaljer om behandlingen som utløses av Google Ads Conversion Tracking og om Googles håndtering av data fra nettsteder finner du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Hvis du ikke ønsker å delta i sporingen, kan du blokkere denne bruken ved å deaktivere Googles informasjonskapsel for konverteringssporing via nettleseren din under søkeordet "Brukerinnstillinger". Du vil da ikke bli inkludert i konverteringssporingsstatistikken. Vi bruker Google Ads på grunnlag av vår berettigede interesse i målrettet annonsering i henhold til art. 6 (1) bokstav f DSGVO. I forbindelse med bruken av Google Ads kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA. Du kan få mer informasjon om Googles databeskyttelsesbestemmelser på følgende internettadresse: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent motsette deg innstillingen av informasjonskapsler fra Google Ads konverteringssporing ved å laste ned og installere Google-nettlesertillegget som er tilgjengelig på følgende lenke:https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Vær oppmerksom på at visse funksjoner på dette nettstedet kan være utilgjengelige eller begrenset hvis du har deaktivert bruken av informasjonskapsler.

I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke til behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å utøve tilbakekallingen din, deaktiver denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet eller alternativt følg alternativet beskrevet ovenfor for å komme med en innvending.

12.4 Bruk av tilknyttede programmer

- Vårt eget partnerprogramI forbindelse med produktpresentasjonene på nettstedet vårt opprettholder vi vårt eget partnerprogram, der vi gir interesserte tredjepartsoperatører partnerlenker for plassering på deres nettsteder som fører til våre tilbud. For affiliateprogrammet brukes informasjonskapsler, som vanligvis settes på partnersiden etter at du har klikket på en tilsvarende partnerlenke, og som vi ikke er ansvarlige for i henhold til personvernlovgivningen. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på terminalenheten din for å kunne spore opprinnelsen til transaksjoner (f.eks. "sales leads") som genereres via slike lenker. Ved å gjøre dette kan vi blant annet gjenkjenne at du har klikket på partnerlenken og blitt omdirigert til nettstedet vårt. Denne informasjonen er nødvendig for betalingsbehandlingen mellom oss og de tilknyttede partnerne. I den grad informasjonen også inneholder personopplysninger, utføres den beskrevne behandlingen på grunnlag av vår legitime økonomiske interesse i behandlingen av provisjonsbetalinger i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO.
Hvis du ønsker å blokkere evalueringen av brukeratferd via informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bestemme individuelt om du vil godta dem eller utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt.

- ADCELL-partnerprogram (Firstlead GmbH)Vi deltar i partnerprogrammet "ADCELL" til Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlin (heretter "ADCELL"). Som en del av sine tjenester lagrer ADCELL informasjonskapsler på brukernes sluttenheter for å dokumentere transaksjoner (f.eks. "sales leads") når en besøkende klikker på en annonse med partnerlenken. Disse informasjonskapslene tjener det eneste formålet med å tilordne suksessen til et reklamemedium og den tilsvarende faktureringen i nettverket. ADCELL bruker også såkalte sporingspiksler. Disse gjør det mulig å evaluere informasjon som besøkstrafikk på sidene.
Informasjonen som genereres av informasjonskapsler og sporingspiksler om bruken av dette nettstedet (inkludert IP-adressen) og levering av reklameformater overføres til en server fra ADCELL og lagres der. ADCELL kan blant annet gjenkjenne at partnerlenken på dette nettstedet har blitt klikket. ADCELL kan gi denne (anonymiserte) informasjonen videre til kontraktspartnere under visse omstendigheter, men data som IP-adressen vil ikke bli slått sammen med andre lagrede data.
Hvis informasjonen også inneholder personopplysninger, er den beskrevne behandlingen basert på vår legitime økonomiske interesse i å behandle provisjonsbetalinger med ADCELL i henhold til art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Hvis du ønsker å blokkere evalueringen av brukeratferd via informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bestemme individuelt om de skal aksepteres eller utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt. Hvis du ikke samtykker i behandlingen av opplysningene dine som beskrevet ovenfor, kan du deaktivere databehandlingen på www.adcell.de/datenschutz.
I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke til behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å utøve din tilbakekalling, vennligst følg alternativet beskrevet ovenfor for å gjøre en innsigelse.

- Amazons partnerprogram (AmazonPartnerNet)Vi deltar i partnerprogrammet "AmazonPartnerNet" til Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (heretter "Amazon"). I denne sammenheng har vi plassert annonser på nettstedet vårt som lenker som fører til tilbud på ulike Amazon-nettsteder. Amazon bruker informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som lagres på sluttenheten din for å kunne spore opprinnelsen til bestillinger som genereres via slike lenker. Ved å gjøre dette kan Amazon blant annet gjenkjenne at du har klikket på partnerlenken på nettstedet vårt. Denne informasjonen er nødvendig for betalingsbehandlingen mellom oss og Amazon. I den grad informasjonen også inneholder personopplysninger, utføres den beskrevne behandlingen på grunnlag av vår legitime økonomiske interesse i behandlingen av provisjonsbetalinger med Amazon i henhold til art. 6 (1) lit. f DSGVO.
For mer informasjon om Amazons bruk av data, se Amazon.coms retningslinjer for personvern på adressen https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401
Hvis du ønsker å blokkere evalueringen av brukeratferd via informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bestemme individuelt om du vil godta dem eller utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt. Du kan også blokkere de interessebaserte annonsene på Amazon via lenken https://www.amazon.de/gp/dra/info deaktivere

I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke til behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å utøve din tilbakekalling, vennligst følg alternativet beskrevet ovenfor for å gjøre en innsigelse.

13) NETTANALYSETJENESTER

Google (Universal) Analytics med Google SignalsDette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), overføres til og lagres av Google på servere i USA.

Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics utelukkende med utvidelsen "_anonymizeIp()", som sikrer anonymisering av IP-adressen ved å forkorte den og utelukker direkte personlig referanse. Utvidelsen betyr at IP-adressen din forkortes på forhånd av Google i medlemsstatene i Den europeiske union eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen overføres til en server til Google LLC. i USA og forkortes der. På våre vegne vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet og til å tilby oss andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet og Internett. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google (Universal) Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Google Analytics gjør det også mulig å lage statistikk med uttalelser om alder, kjønn og interesser til besøkende på nettstedet på grunnlag av en evaluering av interessebasert annonsering og med inkludering av tredjepartsinformasjon via en spesiell funksjon, de såkalte "demografiske kjennetegnene". Dette gjør det mulig å definere og differensiere brukergrupper på nettstedet for å målrette markedsføringstiltak. Dataposter som samles inn via de "demografiske kjennetegnene" kan imidlertid ikke tilordnes en bestemt person.

Detaljer om behandlingen som utløses av Google Analytics og Googles håndtering av data fra nettsteder finner du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for avlesning av informasjon på den brukte sluttenheten, vil bare bli utført hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a i DSGVO. Uten dette samtykket vil Google Analytics ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å utøve din tilbakekalling, vennligst deaktiver denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet. Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Google for bruk av Google Analytics, som forplikter Google til å beskytte dataene til de besøkende på nettstedet vårt og ikke gi dem videre til tredjeparter. For overføring av data fra EU til USA henviser Google til de såkalte standard personvernklausulene fra Europakommisjonen, som skal sikre overholdelse av det europeiske personvernnivået i USA.
Mer informasjon om Google (Universal) Analytics finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Dette nettstedet bruker også Google Signals-tjenesten som en utvidelse av Google Analytics. Med Google Signals kan vi få Google til å lage rapporter på tvers av enheter (såkalt "sporing på tvers av enheter"). Hvis du har aktivert "tilpassede annonser" i innstillingene for Google-kontoen din og har koblet enhetene dine med Internett-tilkobling til Google-kontoen din, kan Google analysere brukeratferd på tvers av enheter og opprette databasemodeller basert på dette, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til bruk av Google Analytics i samsvar med art. 6 (1) bokstav a DSGVO (se ovenfor). Innloggingene og enhetstypene til alle besøkende på siden som var logget inn på en Google-konto og utførte en konvertering, tas i betraktning. Dataene viser blant annet på hvilken enhet du først klikket på en annonse og på hvilken enhet den tilhørende konverteringen fant sted. Vi mottar ingen personopplysninger fra Google i denne forbindelse, men kun statistikk utarbeidet på grunnlag av Google Signals. Du har muligheten til å deaktivere funksjonen "tilpassede annonser" i innstillingene til Google-kontoen din og dermed slå av analysen på tvers av enheter. Følg instruksjonene på denne siden for å gjøre dette: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Du kan lese mer om Google Signals her: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

14) RETARGETING/ REMARKETING/ HENVISNINGSANNONSERING

Google Ads RemarketingVårt nettsted bruker funksjonene til Google Ads Remarketing, som vi bruker til å annonsere for dette nettstedet i Googles søkeresultater og på tredjeparts nettsteder. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). For dette formålet setter Google en informasjonskapsel i nettleseren på terminalenheten din, som automatisk aktiverer interessebasert annonsering ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du besøker. Behandlingen er basert på vår legitime interesse i optimal markedsføring av nettstedet vårt i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO.

Ytterligere databehandling vil bare finne sted hvis du har samtykket til at Google kobler internett- og app-nettlesingsloggen din til Google-kontoen din og bruker informasjon fra Google-kontoen din til å tilpasse annonser du ser på nettet. I dette tilfellet, hvis du er logget inn på Google mens du besøker nettstedet vårt, vil Google bruke opplysningene dine sammen med Google Analytics-data for å opprette og definere målgruppelister for remarketing på tvers av enheter. For dette formålet vil personopplysningene dine bli midlertidig koblet av Google med Google Analytics-data for å danne målgrupper. Bruken av Google Ads Remarketing kan også innebære overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA.

Detaljer om behandlingen som utløses av Google Ads Remarketing og Googles håndtering av data fra nettsteder finner du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Du kan permanent motsette deg innstillingen av informasjonskapsler fra Google Ads Remarketing ved å laste ned og installere Google-nettlesertillegget som er tilgjengelig på følgende lenke:https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Mer informasjon og personvernreglene om reklame og Google finner du her:https://www.google.com/policies/technologies/ads/

I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke til behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å utøve tilbakekallingen din, deaktiver denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet eller alternativt følg alternativet beskrevet ovenfor for å komme med en innvending.

15) BRUK AV ET BILLETTSYSTEM VIA E-POST

FreshdeskVi bruker e-postsystemet til Freshworks, Inc, 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, USA ("Freshdesk"). Hvis brukere av nettstedet vårt sender kontaktforespørsler via e-post, lagres og organiseres disse i billettsystemet for å muliggjøre kronologisk behandling og for å forbedre tjenesteopplevelsen. Brukerne kan alltid se gjeldende status for behandlingen av forespørselen sin via det individuelt tildelte billettnummeret.

Utelukkende for å organisere forespørsler og behandlingen av dem, samles personopplysninger som oppgitt i forespørselen, men i alle fall navn, fornavn og e-postadresse, overføres til Freshdesk, lagres der og leses av. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av disse dataene er vår legitime interesse i effektiv utforming av vår kundeservice, i raskest mulig svar på forespørselen din og optimalisering av tjenestetilbudet vårt i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO.
Vi har inngått en avtale om ordrebehandling med Freshdesk ("Data Processing Addendum", tilgjengelig på https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/) der vi forplikter Freshdesk til å beskytte dataene til kundene våre og ikke videreformidle dem til tredjeparter. For overføring av data utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet bruker Freshdesk såkalte standard databeskyttelsesklausuler fra Europakommisjonen, som skal sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivået.
Opplysningene dine vil bli slettet etter at forespørselen din er behandlet. Dette er tilfelle når omstendighetene tilsier at den aktuelle saken er endelig avklart, og forutsatt at det ikke foreligger lovbestemte oppbevaringsplikter som tilsier noe annet.
For mer informasjon om Freshdesks retningslinjer for personvern, vennligst besøk https://www.freshworks.com/de/datenschutz/

16) VERKTØY OG ANNET

16.1 CookieBotDette nettstedet bruker samtykkeverktøyet for informasjonskapsler fra Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark ("CookieBot"), som setter teknisk nødvendige informasjonskapsler for å lagre dine preferanser for informasjonskapsler. Denne databehandlingen utføres i henhold til art. 6 (1) bokstav f DSGVO på grunnlag av vår legitime interesse i å tilby en cookie-samtykkeadministrasjonstjeneste for besøkende på nettstedet.

16.2 Google reCAPTCHA På dette nettstedet bruker vi også reCAPTCHA-funksjonen til Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funksjonen brukes først og fremst for å skille mellom om en oppføring er gjort av en fysisk person eller misbrukes av maskinell og automatisert behandling. Tjenesten inkluderer sending av IP-adressen og, hvis aktuelt, ytterligere data som kreves av Google for reCAPTCHA-tjenesten til Google, og utføres i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO på grunnlag av vår legitime interesse i å bestemme individuelt personlig ansvar på Internett og forebygging av misbruk og spam. Bruken av Google reCAPTCHA kan også innebære overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA.
Mer informasjon om Google reCAPTCHA og Googles retningslinjer for personvern finner du på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke til behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å utøve din tilbakekalling, vennligst følg alternativet beskrevet ovenfor for å gjøre en innsigelse.

16.3 Google Customer Reviews (tidligere Google Certified Merchant Programme)Vi samarbeider med Google under programmet Google Customer Reviews. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Dette programmet gir oss muligheten til å samle inn kundevurderinger fra brukere av nettstedet vårt. Dette innebærer å spørre deg, etter at du har foretatt et kjøp på nettstedet vårt, om du vil delta i en e-postundersøkelse fra Google. Hvis du gir ditt samtykke i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO, overfører vi e-postadressen din til Google. Du vil motta en e-post fra Google Customer Reviews der du blir bedt om å vurdere kjøpsopplevelsen på nettstedet vårt. Vurderingen du gir vil deretter bli samlet med våre andre vurderinger og vist i Google Customer Reviews-logoen vår og i Merchant Center-dashbordet vårt. I tillegg vil vurderingen din bli brukt til Google Selgeranmeldelser. Bruken av Google Customer Reviews kan også innebære overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige eller til Google. For mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern i forbindelse med Google Customer Reviews-programmet, se lenken nedenfor: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de
Du kan lese mer om personvern i Google Seller Ratings på denne lenken: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

16.4 Google TranslateDette nettstedet bruker oversettelsestjenesten "Google Translate" fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") via en API-integrasjon. For at oversettelsen skal vises automatisk etter at du har valgt et nasjonalt språk, oppretter nettleseren du bruker, en forbindelse til Googles servere. Google bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) overføres til og lagres av Google på servere i USA.
Hvis personopplysninger behandles, gjøres dette i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO på grunnlag av vår legitime interesse i barrierefri og universell tilgjengelighet på nettstedet vårt.
Mer informasjon om Google Translate og Googles retningslinjer for personvern finner du på: https://www.google.com/policies/privacy/

I den grad det er lovpålagt, har vi innhentet ditt samtykke til behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.

17) DE BERØRTES RETTIGHETER

17.1 Gjeldende personvernlovgivning gir deg følgende rettigheter som registrert (rett til informasjon og inngripen) overfor den behandlingsansvarlige med hensyn til behandlingen av personopplysningene dine, der det henvises til det angitte rettsgrunnlaget for de respektive forutsetningene for å utøve disse rettighetene:

Rett til informasjon i henhold til artikkel 15 i personvernforordningen;Rett til retting i henhold til artikkel 16 i personvernforordningen;
Rett til sletting i henhold til art. 17 DSGVO;
Rett til begrensning av behandling i henhold til art. 18 DSGVO;
Rett til informasjon i henhold til artikkel 19 i personvernforordningen;
Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 DSGVO;
Rett til å tilbakekalle samtykke gitt i samsvar med art. 7 (3) DSGVO;
Rett til å inngi en klage i henhold til artikkel 77 i personvernforordningen.

17.2 RETT TIL INNSIGELSEHVIS VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAVVEINING PÅ GRUNNLAG AV VÅR OVERORDNEDE LEGITIME INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å MOTSETTE DEG DENNE BEHANDLINGEN MED VIRKNING FOR FREMTIDEN PÅ GRUNNLAG AV DIN SPESIELLE SITUASJON.

HVIS DU UTØVER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE BERØRTE OPPLYSNINGENE. VI FORBEHOLDER OSS IMIDLERTID RETTEN TIL Å FORTSETTE BEHANDLINGEN DERSOM VI KAN PÅVISE TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER DERSOM BEHANDLINGEN HAR SOM FORMÅL Å GJØRE GJELDENDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV. DERSOM VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å MOTSETTE DEG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM DEG MED HENBLIKK PÅ SLIK MARKEDSFØRING. DU KAN UTØVE INNSIGELSEN SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU UTØVER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE FOR DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

18) VARIGHETEN AV LAGRINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Varigheten av lagringen av personopplysninger fastsettes på grunnlag av det respektive rettsgrunnlaget, formålet med behandlingen og - hvis relevant - i tillegg på grunnlag av den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden (f.eks. oppbevaringsperioder i henhold til handels- og skatterett).
Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av uttrykkelig samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO, lagres disse opplysningene inntil den registrerte tilbakekaller sitt samtykke.

Hvis det er lovbestemte oppbevaringsperioder for data som behandles innenfor rammen av juridiske eller kvasi-juridiske forpliktelser på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO, vil disse dataene slettes rutinemessig etter utløpet av oppbevaringsperiodene, i den grad de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontrakten eller initiere kontrakten og/eller det ikke er noen berettiget interesse fra vår side i fortsatt lagring.

Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av art. 6(1)(f) DSGVO lagres disse opplysningene inntil den registrerte utøver sin rett til å protestere i henhold til art. 21(1) DSGVO, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Ved behandling av personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO lagres disse opplysningene inntil den registrerte utøver sin rett til å protestere i samsvar med art. 21 nr. 2 DSGVO.

Med mindre annet er angitt i annen informasjon i denne erklæringen om spesifikke behandlingssituasjoner, slettes lagrede personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 19.07.2022. Ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen for et bestemt nettsted avhenger av datoen da nettstedet først inneholder en lenke til denne oppdaterte erklæringen.