ICUserver Logo
Deutsch - German     English     Italiano     Français     Español     Norwegian     Polski

icusupport - Potrzebuję pomocy

Informacje, instrukcje i podręczniki
dla wszystkich naszych produktów i zastosowań

Informacje na temat zamówień, faktur,
Status dostawy i cofnięcie.

Aktualne informacje o stanie serwera i terminach konserwacji:

Niestety, obecnie istnieją
awarie u jednego z naszych partnerów telekomunikacyjnych.

Rozwiązanie jest już opracowywane.

Aktualne informacje o stanie serwera i terminach konserwacji:

✓  Online - awaria operatora telefonii komórkowej.
Prace nad rozwiązaniem trwają pełną parą.

Informacje o współpracy, dla B2B, dealerów i lokalnych firm lub dystrybucji produktów icuserver.