Jeśli kamera nie wyświetla kodu QR po uruchomieniu kreatora logowania w aplikacji icuapp, należy wykonać następujące czynności:

  1. Uruchom kamerę
  2. Wywołanie menu
  3. Wybierz ID
  4. Kod QR zostanie wyświetlony
  5. Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego