Generelle vilkår og betingelser med kundeinformasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Anvendelsesområde
 2. Inngåelse av kontrakt
 3. Angrerett
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og leveringsbetingelser
 6. Forbehold av eiendomsrett
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Spesielle vilkår for bearbeiding av varer i henhold til visse spesifikasjoner fra kunden
 9. Spesielle vilkår for monterings-/installasjonstjenester
 10. Spesielle vilkår for reparasjonstjenester
 11. Innløsning av gavekort
 12. Gjeldende lovgivning
 13. Sted for jurisdiksjon
 14. Alternativ tvisteløsning
 15. Kuponger og rabatter

1) OMFANG

1.1Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt "GTC") til ICUserver GmbH (heretter kalt "selger") skal gjelde for alle kontrakter for levering av varer som en forbruker eller entreprenør (heretter kalt "kunde") inngår med selgeren med hensyn til varene som presenteres av selgeren i sin nettbutikk. Inkludering av kundens egne vilkår og betingelser avvises herved, med mindre annet er avtalt.

1.2Disse vilkårene gjelder tilsvarende for kontrakter om levering av vouchere, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt.

1.3En forbruker i henhold til disse Vilkårene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig ikke kan tilskrives hans eller hennes kommersielle eller selvstendige yrkesvirksomhet. En næringsdrivende i henhold til disse vilkårene er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som, når han eller hun inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin kommersielle eller selvstendige yrkesvirksomhet.

1.4Komponenter i selgerens presenterte sortiment kan - avhengig av selgerens produktbeskrivelse - være knyttet til inngåelse av en kontrakt for levering av telekommunikasjonstjenester (heretter "telekommunikasjonskontrakt") med en tredjepartsleverandør (heretter "tjenesteleverandør"). I dette tilfellet avhenger eksistensen av kontrakten med selgeren av inngåelsen av en telekommunikasjonskontrakt med tjenesteleverandøren og av at telekommunikasjonskontrakten ikke tilbakekalles av kunden. Telekommunikasjonskontrakten skal reguleres av de relevante lovbestemmelsene og, der det er aktuelt, av eventuelle kontraktsvilkår for den respektive tjenesteleverandøren som avviker fra disse. Selgeren opptrer kun som mellommann for slike kontrakter.

2) INNGÅELSE AV KONTRAKTEN

2.1Produktbeskrivelsene i selgerens nettbutikk utgjør ikke bindende tilbud fra selgerens side, men tjener til innlevering av et bindende tilbud fra kunden.

2.2Kunden kan sende inn tilbudet via det elektroniske bestillingsskjemaet som er integrert i selgerens nettbutikk. Etter å ha lagt de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, sender kunden inn et juridisk bindende kontraktstilbud med hensyn til varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. Videre kan kunden også sende inn tilbudet til selgeren via telefon eller e-post.

2.3Selgeren kan akseptere kundens tilbud innen fem dager,

Hvis det finnes flere av de nevnte alternativene, skal kontrakten inngås på det tidspunktet da ett av de nevnte alternativene inntreffer først. Fristen for aksept av tilbudet begynner dagen etter at kunden sender tilbudet og slutter ved utløpet av den femte dagen etter at tilbudet ble sendt. Hvis selgeren ikke aksepterer kundens tilbud innen den nevnte perioden, skal dette anses som en avvisning av tilbudet med den følge at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeserklæring.

2.4Hvis en betalingsmåte som tilbys av PayPal velges, skal betalingen behandles via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: "PayPal"), underlagt PayPal-bruksvilkårene, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt vilkårene for betalinger uten PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjelp av en betalingsmåte som tilbys av PayPal som kan velges i bestillingsprosessen på nettet, erklærer selgeren allerede aksept av kundens tilbud på det tidspunktet kunden klikker på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

2.5Hvis betalingsmåten "Amazon Payments" er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (heretter: "Amazon"), underlagt Amazon Payments Europe-brukeravtalen, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Hvis kunden velger "Amazon Payments" som betalingsmåte under bestillingsprosessen på nettet, utsteder han også en betalingsordre til Amazon ved å klikke på knappen som fullfører bestillingsprosessen. I dette tilfellet erklærer selgeren allerede aksept av kundens tilbud på det tidspunktet kunden utløser betalingsprosessen ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.6Når du sender inn et tilbud via selgerens online bestillingsskjema, skal kontraktsteksten lagres av selgeren etter kontraktsinngåelsen og overføres til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at kunden har sendt sin bestilling. Selgeren skal ikke gjøre avtaleteksten tilgjengelig utover dette. Hvis kunden har opprettet en brukerkonto i selgerens nettbutikk før han sender bestillingen, blir bestillingsdataene arkivert på selgerens nettsted og kan nås av kunden gratis via sin passordbeskyttede brukerkonto ved å oppgi de tilsvarende påloggingsdataene.

2.7Før bestillingen er bindende via selgerens online bestillingsskjema, kan kunden identifisere mulige inntastingsfeil ved å lese nøye informasjonen som vises på skjermen. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjenning av inntastingsfeil kan være forstørrelsesfunksjonen i nettleseren, ved hjelp av hvilken skjermen på skjermen forstørres. Kunden kan korrigere sine oppføringer under den elektroniske bestillingsprosessen ved hjelp av de vanlige tastatur- og musefunksjonene til han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.8Kontrakten kan inngås på tysk og engelsk.

2.9Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at e-postadressen han oppgir for ordrebehandling er korrekt, slik at e-poster sendt av selgeren kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-poster som sendes av selgeren eller av tredjeparter som er bestilt av selgeren for å behandle bestillingen, kan leveres.

3) RETT TIL TILBAKEKALLING

3.1Forbrukere har generelt angrerett.

3.2Ytterligere informasjon om angreretten finner du i selgerens angrerettvilkår.

4) PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer lovbestemt merverdiavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader vil bli angitt separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2Ved leveranser til land utenfor EU kan det i enkelte tilfeller påløpe ytterligere kostnader som selgeren ikke er ansvarlig for, og som må dekkes av kunden. Dette inkluderer for eksempel kostnader for overføring av penger fra kredittinstitusjoner (f.eks. overføringsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importavgifter eller skatter (f.eks. toll). Slike kostnader kan også påløpe i forbindelse med pengeoverføringen dersom leveransen ikke skjer til et land utenfor EU, men kunden betaler fra et land utenfor EU.

4.3Betalingsmåten(e) vil bli kommunisert til kunden i selgerens nettbutikk.

4.4Dersom forskuddsbetaling ved bankoverføring er avtalt, forfaller betalingen umiddelbart etter at kontrakten er inngått, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.

4.5Hvis betalingsmåten "SOFORT" er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (heretter "SOFORT"). For å kunne betale fakturabeløpet via "SOFORT" må kunden ha en nettbankkonto som er aktivert for deltakelse i "SOFORT", identifisere seg tilsvarende under betalingsprosessen og bekrefte betalingsinstruksjonen til "SOFORT". Betalingstransaksjonen utføres deretter umiddelbart av "SOFORT", og kundens bankkonto belastes. Mer detaljert informasjon om betalingsmetoden "SOFORT" er tilgjengelig for kunden på Internett på https://www.klarna.com/sofort/.

4.6Hvis en betalingsmetode som tilbys via betalingstjenesten "Shopify Payments" er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter "Stripe"). De individuelle betalingsmetodene som tilbys via Shopify Payments, vil bli kommunisert til kunden i selgerens nettbutikk. For behandling av betalinger kan Stripe bruke andre betalingstjenester, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden kan bli informert om separat. Ytterligere informasjon om "Shopify Payments" er tilgjengelig på Internett på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.7Hvis betalingsmåten kjøp på konto er valgt, forfaller kjøpesummen etter at varene er levert og fakturert. I dette tilfellet skal kjøpesummen betales innen 7 (syv) dager etter mottak av fakturaen uten fradrag, med mindre annet er avtalt. Selgeren forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten kjøp på konto bare opp til et visst ordrevolum og å avvise denne betalingsmåten hvis det angitte ordrevolumet overskrides. I dette tilfellet vil selgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.8Hvis betalingsmåten kredittkort via Stripe er valgt, forfaller fakturabeløpet umiddelbart ved kontraktsinngåelse. Betalingen behandles via betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter: "Stripe"). Stripe forbeholder seg retten til å gjennomføre en kredittsjekk og til å nekte denne betalingsmåten i tilfelle en negativ kredittsjekk.

5) LEVERINGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

5.1Levering av varer skal skje ved forsendelse til leveringsadressen oppgitt av kunden, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen skal leveringsadressen som er angitt i selgerens ordrebehandling være avgjørende. Avvikende fra dette, hvis betalingsmåten PayPal er valgt, skal leveringsadressen som er deponert av kunden hos PayPal på betalingstidspunktet være avgjørende.

5.2Hvis leveringen av varene mislykkes av grunner som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige kostnadene som selgeren pådrar seg som følge av dette. Dette gjelder ikke med hensyn til kostnadene for returforsendelsen hvis kunden effektivt utøver sin angrerett. I tilfelle en effektiv utøvelse av angreretten av kunden, skal bestemmelsen i selgerens angrerettinstruksjoner gjelde for kostnadene ved retur av varene.

5.3Egeninnsamling er ikke mulig av logistiske årsaker.

5.4Kuponger gis til kunden som følger:

6) EIENDOMSFORBEHOLD

Dersom selgeren foretar forskuddsbetaling, beholder han eiendomsretten til de leverte varene inntil den skyldige kjøpesummen er betalt i sin helhet.

7) ANSVAR FOR MANGLER (GARANTI)

7.1Hvis den kjøpte varen er mangelfull, gjelder bestemmelsene i det lovbestemte ansvaret for mangler.

7.2Hvis kunden opptrer som forbruker, blir han bedt om å klage på leverte varer med åpenbare transportskader til leverandøren og informere selgeren om dette. Hvis kunden ikke overholder dette, skal dette ikke ha noen innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav på mangler.

7.3Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved utførelsen av telekommunikasjonskontrakten, som den respektive tjenesteleverandøren er eneansvarlig for. I denne forbindelse gjelder de relevante lovbestemmelsene og eventuelle kontraktsvilkår for den respektive tjenesteleverandøren som avviker fra disse.

8) SPESIELLE VILKÅR FOR BEARBEIDING AV VARER I HENHOLD TIL VISSE SPESIFIKASJONER FRA KUNDEN

8.1Hvis selgeren i henhold til innholdet i kontrakten, i tillegg til levering av varene, også er forpliktet til å behandle varene i henhold til visse spesifikasjoner fra kunden, skal kunden gi selgeren alt innhold som kreves for behandlingen, for eksempel tekster, bilder eller grafikk i de filformatene, formateringen, bilde- og filstørrelsene som er spesifisert av selgeren, og gi selgeren de nødvendige bruksrettighetene til dette formålet. Kunden er alene ansvarlig for anskaffelse og erverv av rettigheter til dette innholdet. Kunden erklærer og påtar seg ansvaret for at han har rett til å bruke innholdet som leveres til selgeren. Spesielt skal han sørge for at ingen rettigheter til tredjeparter blir krenket, spesielt opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og personlige rettigheter.

8.2Kunden skal holde selgeren skadesløs for krav fra tredjeparter som sistnevnte kan gjøre gjeldende mot selgeren i forbindelse med en krenkelse av deres rettigheter ved selgerens kontraktsmessige bruk av kundens innhold. I denne sammenheng skal kunden også bære de rimelige kostnadene for nødvendig juridisk forsvar, inkludert alle domstolskostnader og advokatsalærer i lovbestemt beløp. Dette gjelder ikke hvis kunden ikke er ansvarlig for overtredelsen. I tilfelle krav fra en tredjepart er kunden forpliktet til å gi selgeren umiddelbart, sannferdig og fullstendig all informasjon som er nødvendig for å undersøke kravene og et forsvar.

8.3Selgeren forbeholder seg retten til å nekte å behandle bestillinger hvis innholdet som leveres av kunden for dette formålet bryter med juridiske eller offisielle forbud eller krenker vanlig anstendighet. Dette gjelder spesielt levering av grunnlovsstridig, rasistisk, fremmedfiendtlig, diskriminerende, støtende, ungdomsfarlig og/eller voldsforherligende innhold.

9) SPESIELLE VILKÅR FOR MONTERING/INSTALLASJONSTJENESTER

Hvis selgeren i henhold til innholdet i kontrakten også er ansvarlig for montering eller installasjon av varene hos kunden i tillegg til levering av varene og, hvis aktuelt, for tilsvarende forberedende tiltak (f.eks. måling), gjelder følgende:

9.1Selgeren skal levere sine tjenester, etter eget skjønn, i egen person eller gjennom kvalifisert personell valgt av selgeren. I den forbindelse kan selgeren også benytte seg av tjenester fra tredjeparter (underleverandører) som opptrer på vegne av selgeren. Med mindre annet er angitt i selgerens tjenestebeskrivelse, har kunden ikke krav på valg av en bestemt person til å utføre den ønskede tjenesten.

9.2Kunden skal gi selgeren de fullstendige og sannferdige opplysningene som er nødvendige for levering av den skyldige tjenesten, i den grad innhenting av slike opplysninger ikke faller inn under selgerens forpliktelser i henhold til innholdet i kontrakten.

9.3Selgeren skal kontakte kunden etter kontraktsinngåelsen for å avtale en avtale med kunden om den skyldige tjenesten. Kunden skal sørge for at selgeren eller personell utpekt av selgeren har tilgang til kundens anlegg på den avtalte datoen.

9.4Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene går ikke over på kunden før monteringsarbeidet er fullført og varene er overlevert til kunden.

10) SPESIELLE VILKÅR FOR REPARASJONSTJENESTER

Hvis selgeren i henhold til innholdet i kontrakten skylder reparasjon av en vare fra kunden, skal følgende gjelde for dette:

10.1Reparasjonstjenester skal leveres på selgerens registrerte kontor.

10.2Selgeren skal levere sine tjenester, etter eget skjønn, i egen person eller gjennom kvalifisert personell valgt av selgeren. I den forbindelse kan selgeren også benytte seg av tjenester fra tredjeparter (underleverandører) som opptrer på vegne av selgeren. Med mindre annet er angitt i selgerens tjenestebeskrivelse, har kunden ikke krav på valg av en bestemt person til å utføre den ønskede tjenesten.

10.3Kunden skal gi selgeren all informasjon som er nødvendig for reparasjon av varen, i den grad innhenting av slik informasjon ikke faller inn under selgerens forpliktelser i henhold til innholdet i kontrakten. Spesielt skal kunden gi selgeren en omfattende beskrivelse av mangelen og informere selgeren om alle omstendigheter som kan være årsaken til den identifiserte mangelen.

10.4Med mindre annet er avtalt, skal kunden sende varen som skal repareres til selgerens hovedkontor for egen regning og risiko. Selgeren anbefaler at kunden tegner transportforsikring for dette formålet. Videre anbefaler selgeren at kunden sender varen i egnet transportemballasje for å redusere risikoen for transportskader og for å skjule innholdet i emballasjen. Selgeren skal umiddelbart informere kunden om eventuelle åpenbare transportskader, slik at kunden kan gjøre eventuelle rettigheter gjeldende overfor transportøren.

10.5Returnering av varen skal skje for kundens regning. Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varen går over på kunden når varen overleveres til en egnet transportperson på selgerens forretningssted. På kundens anmodning vil selgeren tegne transportforsikring for varen.

10.6Ovennevnte bestemmelser begrenser ikke kundens lovbestemte rettigheter for mangler ved kjøp av varer fra selgeren.

10.7Selgeren er ansvarlig for mangler ved reparasjonstjenesten i samsvar med bestemmelsene om lovbestemt ansvar for mangler.

11) INNLØSNING AV GAVEKORT

11.1Gavekort som kan kjøpes via Selgerens nettbutikk (heretter "Gavekort") kan kun innløses i Selgerens nettbutikk, med mindre annet er angitt i Gavekortet.

11.2Gavekort og gjenværende saldo på gavekort kan innløses til slutten av det tredje året etter året for kjøpet av gavekortet. Resterende tilgodehavende krediteres kunden frem til utløpsdatoen.

11.3Gavekort kan bare innløses før bestillingsprosessen fullføres. Senere motregning er ikke mulig.

11.4Bare ett gavekort kan innløses per bestilling.

11.5Gavekort kan bare brukes til kjøp av varer og ikke til kjøp av flere gavekort.

11.6Hvis verdien av gavekortet ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som selgeren tilbyr, velges for å betale differansen.

11.7Saldoen på et gavekort utbetales ikke i kontanter og gir heller ikke renter.

11.8Gavekortet er overførbart. Selgeren kan foreta betaling med frigjørende virkning til den respektive innehaveren som innløser gavekortet i selgerens nettbutikk. Dette gjelder ikke hvis selgeren har kunnskap eller grovt uaktsom uvitenhet om den respektive innehaverens uberettigelse, rettslige inhabilitet eller mangel på representativ myndighet.

12) GJELDENDE RETT

Alle rettsforhold mellom partene skal reguleres av lovgivningen i Republikken Østerrike med utelukkelse av lovene om internasjonalt salg av løsøre. Når det gjelder forbrukere, skal dette lovvalget bare gjelde i den grad beskyttelsen som gis, ikke trekkes tilbake av ufravikelige bestemmelser i loven i den staten der forbrukeren har sitt vanlige bosted.

13) JURISDIKSJON

Hvis kunden er en næringsdrivende, en offentligrettslig juridisk person eller et offentligrettslig spesialfond med forretningskontor i Republikken Østerrike, skal selgerens forretningskontor være eksklusivt verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne kontrakten. Hvis kunden har sitt forretningskontor utenfor Republikken Østerrikes territorium, skal selgerens forretningskontor være eksklusivt verneting for alle tvister som oppstår som følge av denne kontrakten, hvis kontrakten eller krav som oppstår som følge av kontrakten kan tilskrives kundens profesjonelle eller kommersielle virksomhet. I de ovennevnte tilfellene har selgeren imidlertid uansett rett til å anlegge sak ved domstolen på kundens forretningssted.

14) ALTERNATIV TVISTELØSNING

14.1EU-kommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning på Internett på følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig bileggelse av tvister som oppstår i forbindelse med nettbaserte kjøps- eller tjenestekontrakter som involverer en forbruker.

14.2Selgeren er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for et forbrukervoldgiftsnemnd.

15) Kuponger og rabatter

Her er retningslinjene for bruk av kuponger som en del av rabatt- og spesialtilbud på SHOP.icuserver.com.

Følgende betingelser gjelder for alle kuponger og rabatter på SHOP.icuserver.com, med mindre annet er oppgitt.

15.1. Vilkår for bruk

Hver kupong for en spesial- eller rabattkampanje kan bare brukes og innløses én gang. Kun én kupong kan brukes per bestilling, og det er kun tillatt med én kupong per kunde per kjøp. Det er ikke mulig å kombinere kuponger med andre kampanjer/kuponger. Det er ikke mulig å betale kontant eller kreditere kuponger med tilbakevirkende kraft på bestillinger som allerede er lagt inn. Kuponger er kun gyldige for produkter på SHOP.icuserver.com. Videresalg av kuponger er forbudt. Kuponger kan ikke overføres til andre kundekontoer. Fraktkostnader kan ikke betales med kuponger. Kuponger kan ikke brukes til å kjøpe bøker, magasiner eller gavekort. Rabatterte varer er ekskludert fra kupongkampanjer. Gyldighet

Kuponger for rabatt- og spesialkampanjer er kun gyldige i kampanjeperioden som er angitt i nettbutikken SHOP.icuserver.com og i nyhetsbrevet, og kan kun innløses i denne perioden. Minste bestillingsverdi Minste bestillingsverdi for innløsning av kuponger som en del av rabatt- og spesialkampanjer er € 50.

15.2. Rett til retur

Den reduserte kjøpesummen refunderes ved retur. Det er ingen rett til refusjon eller erstatning av kupongen.

15.3. Løsning på problemet

Hvis du har problemer med en kupong, kan du kontakte oss via e-post: info@icuserver.com. Beskriv problemet så nøyaktig som mulig og ta med viktig informasjon som bestillingsnummer, kupongkode, feilmeldinger fra systemet og hvilken nettleser du bruker.

IT Law Firm

DOCID: ##ITK-aa631cd94ff45a69aa18f8f38cf90c9b## / Versjon: 202101020703