Logo icuserver CLOM

Kamera może być zarejestrowana tylko raz. Jeśli podczas rejestracji kamery pojawi się komunikat o błędzie, to ta kamera jest już przypisana do konta. Może to być Twoje własne konto lub konto innej firmy.

Jeśli chcesz udostępnić kamerę innemu użytkownikowi, to znajdź rozwiązanie tutaj.

Dodaj kamerę na komputerze:

 1. Otwórz punkt menu Kamery na stronie Portal internetowy.
 2. Kliknij na Dodaj kolejną kamerę Na końcu listy kamer
 3. Wprowadź Klucz początkowy (dwunastocyfrowy numer) aparatu.
  >> Gdzie mogę znaleźć mój Init Key?
 4. Kliknij na "Dodaj kamerę

Dodaj kamerę w aplikacji:

 1. Otwórz aplikację i wybierz Kamery w menu na dole ekranu.
 2. Kliknij na Plus-znak w prawym rogu
 3. Wybór modelu kamery
 4. Ustaw kamerę w pozycji SETUP i kliknij przycisk Next łącznie 4 razy.
 5. Zeskanuj kod QR wyświetlany na kamerze za pomocą smartfona
 6. Zakończ proces.

Gdzie mogę znaleźć mój Init Key?

Aparat z naklejką

Kamera z kodem QR

Z modelami icuhunt, icutrap, icucam4
(do jesieni 2020 roku) klucz init (dwunastocyfrowy numer) znajdziesz na naklejce po wewnętrznej stronie aparatu.

W modelach icucam lite, icucam4, icueasy i icucam 5 kod QR i klucz inicjujący (dwunastocyfrowy numer) są wyświetlane na wyświetlaczu kamery po jej włączeniu. Kod QR można również wywołać w menu kamery, w sekcji "ID".