Hvilket produkt har du?

Løsninger for CLOM Cam 5 og icucam 5

Her er trinnene du bør gå gjennom:

 1. Er bildesending slått på?
  I icuapp eller under https://enter.icuserver.com/account/cameras knappen for å slå bildesending av og på.
  (Noen ganger trykkes denne funksjonen ved en feil ved registrering av kameraet). 
 2. Er det et minnekort med maks. 128 GB i kameraet?
  Formater om nødvendig minnekortet med kameraet: Kamerameny-> Innstillinger -> Formater SD-kort. 
 3. Viktig: Etterpå gjør du en Tilbakestillfor å korrigere eventuelle upassende innstillinger:
  Kamerameny-> Innstillinger-> Tilbakestill kamera 
 4. Slå av kameraet. 
 5. Kontroller at antennen er skrudd godt fast. 
 6. Skyv bryteren til SETUP og vent opptil 3 minutter uten å trykke på en knapp. 
 7. Gjenta denne prosedyren hvis du ikke får forbindelse.
  Tilkoblingen er vellykket hvis 4G/3G eller 2G er over antennebjelken.
 8. Hvis det opprettes en forbindelse ("Connection OK"), vent til meldingen "Status OK" eller "Status message successful" vises.
  Deretter er registreringen av kameraet fullført. 
 9. Ta et testbilde.
  Ved å trykke på høyre piltast lager du et testbilde, som umiddelbart sendes til icuapp og til https://enter.icuserver.com/account/photos kringkastes.
 10. Hvis statusmeldingen (8.) ikke vises, må du utføre en fastvareoppdatering.
  Du finner instruksjonene her: icucam 5 - Firmware-oppdatering
 11. Deretter følger du punktene igjen. 4 til 9.

  Hjalp ikke løsningen? Kontakt oss

Løsninger for icucam4

Her er trinnene du bør gå gjennom:

 1. Er bildesending slått på?
  I icuapp eller under https://enter.icuserver.com/account/cameras knappen for å slå bildesending av og på.
  (Noen ganger trykkes denne funksjonen ved en feil ved registrering av kameraet). 
 2. Er det et minnekort med maks. 32 GB i kameraet?
  Formater om nødvendig minnekortet med kameraet: Kamerameny-> Innstillinger -> Formater SD-kort. 
 3. Viktig: Etterpå gjør du en Tilbakestillfor å korrigere eventuelle upassende innstillinger:
  Kamerameny-> Innstillinger-> Tilbakestill kamera 
 4. Slå av kameraet. 
 5. Kontroller at antennen er skrudd godt fast. 
 6. Skyv bryteren til SETUP og vent opptil 3 minutter uten å trykke på en knapp. 
 7. Gjenta denne prosedyren hvis du ikke får forbindelse.
  Tilkoblingen er vellykket hvis 4G/3G eller 2G er over antennebjelken.
 8. Hvis det opprettes en forbindelse ("Connection OK"), vent til meldingen "Status OK" eller "Status message successful" vises.
  Deretter er registreringen av kameraet fullført. 
 9. Ta et testbilde.
  Ved å trykke på høyre piltast lager du et testbilde, som umiddelbart sendes til icuapp og til https://enter.icuserver.com/account/photos kringkastes.
 10. Hvis statusmeldingen (8.) ikke vises, må du utføre en fastvareoppdatering.
  Du finner instruksjonene her: icucam 4 - Firmware-oppdatering
 11. Deretter følger du punktene igjen. 4 til 9.

  Hjalp ikke løsningen? Kontakt oss

Løsninger for icucam lite

Her er trinnene du bør gå gjennom:

 1. Er bildesending slått på?
  I icuapp eller under https://enter.icuserver.com/account/cameras knappen for å slå bildesending av og på.
  (Noen ganger trykkes denne funksjonen ved en feil ved registrering av kameraet).
 2. Er det et minnekort med maks. 32 GB i kameraet?
  Formater om nødvendig minnekortet med kameraet: Kamerameny-> Innstillinger -> Formater SD-kort.
 3. Viktig: Etterpå gjør du en Tilbakestill, for å korrigere eventuelle upassende innstillinger:
  Kamerameny-> Innstillinger-> Tilbakestill kamera
 4. Slå av kameraet.
 5. Kontroller at antennen er skrudd godt fast.
 6. Skyv bryteren til SETUP og vent opptil 3 minutter uten å trykke på en knapp.
 7. Gjenta denne prosedyren hvis du ikke får forbindelse.
  Tilkoblingen er vellykket hvis 4G/3G eller 2G er over antennebjelken.
 8. Hvis det opprettes en forbindelse ("Tilkobling OK"), vent til meldingen "Status OK" eller "Statusmelding vellykket" vises. Da er registreringen av kameraet fullført.
 9. Ta et testbilde. Ved å trykke på høyre piltast oppretter du et testbilde, som umiddelbart sendes til https://enter.icuserver.com/account/photos kringkastes.
 10. Hvis statusmeldingen (8.) ikke vises, må du utføre en fastvareoppdatering.
  Du finner instruksjonene her: icucam lite - Firmware-oppdatering
 11. Deretter følger du punktene 4 til 9 igjen.

  Hjalp ikke løsningen? Kontakt oss

Løsninger for isjakten/isfellen

Her er trinnene du bør gå gjennom:

 1. Aktiver bildesending (hvis den ikke allerede er aktivert)
 2. Slå på kameraet
  Vent til hun har dekning.
 3. Gå deretter til menyen under "Annet". Utfør en "Tilbakestill".
 4. Slå av kamera
 5. Bytt tilbake til "Oppsett
  Vent til det kommer et signal (kan ta svært lang tid, opptil 3 minutter).
  Kameraet kan muligens slå seg av. Ved å trykke på knappen regelmessig
  (f.eks. meny hvert 20. sekund) kan dette forhindres.
 6. Trykk deretter på "OK
 7. Nå skal et bilde tas og sendes: "send smtp". Hvis "Send vellykket" vises, er alt i orden.
 8. Hvis "intet signal" vises, gjenta prosedyren to til tre ganger.

  Hjalp ikke løsningen? Kontakt oss

Løsninger for 3G-kameraet simHERO

Her er trinnene du bør gå gjennom:

Se informasjonen på skjermbildet Testprosedyre:

 1. Er batteriene fulle?
 2. Sett bryterne på kameraet i følgende posisjon:
  "PÅ" / bildesymbol / "25" eller "56" / "PÅ
 3. Slå deretter på og trykk kort (!) på "OK"-tasten til skjermen vises.
 4. Hvis skjermen er aktiv, oppretter du et bilde ved å trykke på "OK"-knappen én gang.
  -> Det tar deretter ett til to sekunder før bildeutsendelsen begynner.
 5. Følg nå med på skjermen. Hvis bildet er sendt på riktig måte (meldingen "SMTP-senden"), bekreftes dette på skjermen ("Send vellykket). Varigheten av sendeprosessen avhenger av kvaliteten på mobilnettverket. (normalt 30 sekunder)

 

Vises Feil 500så er det et problem med mavoco SIM-kortet. Ta i så fall kontakt med SIM-kortoperatøren mavoco/SimHero: www.simHERO.com eller via help@simHERO.com.

I tilfelle andre feilmeldinger eller INGEN MELDINGER, utfør tilbakestillingen som vises:
Du kan også finne ytterligere informasjon her: Tilbakestilling av kamera.pdf

Vennligst merk:

 1. Filnavnet (MMS.cfg) må ikke endres.
 2. Navnet må svare nøyaktig til "MMS.cfg"! f.eks. MMS(1).cfg, MMS(2) eller lignende vil være feil og tilbakestillingen vil ikke fungere.
 3. Filen må lagres på det øverste nivået på SD-kortet, dvs. ikke lagre den i en filmappe.

  Hjalp ikke løsningen? Kontakt oss

Løsninger for CLOM EasyCam og icueasy

Her er trinnene du bør gå gjennom:

 1. Er bildesending slått på?
  I icuapp eller under https://enter.icuserver.com/account/cameras knappen for å slå bildesending av og på.
  (Noen ganger trykkes denne funksjonen ved en feil ved registrering av kameraet). 
 2. Er det et minnekort med maks. 32 GB i kameraet?
  Formater om nødvendig minnekortet med kameraet: Kamerameny-> Innstillinger -> Formater SD-kort. 
 3. Viktig: Etterpå gjør du en Tilbakestillfor å korrigere eventuelle upassende innstillinger:
  Kamerameny-> Innstillinger-> Tilbakestill kamera 
 4. Slå av kameraet. 
 5. Kontroller at antennen er skrudd godt fast. 
 6. Skyv bryteren til SETUP og vent opptil 3 minutter uten å trykke på en knapp. 
 7. Gjenta denne prosedyren hvis du ikke får forbindelse.
  Tilkoblingen er vellykket hvis 4G/3G eller 2G er over antennebjelken.
 8. Hvis det opprettes en forbindelse ("Connection OK"), vent til meldingen "Status OK" eller "Status message successful" vises.
  Deretter er registreringen av kameraet fullført. 
 9. Ta et testbilde.
  Ved å trykke på høyre piltast lager du et testbilde, som umiddelbart sendes til icuapp og til https://enter.icuserver.com/account/photos kringkastes.
 10. Hvis statusmeldingen (8.) ikke vises, må du utføre en fastvareoppdatering.
  Du finner instruksjonene her: icueasy - Firmware-oppdatering
 11. Deretter følger du punktene igjen. 4 til 9.

  Hjalp ikke løsningen? Kontakt oss

Løsninger for CLOM Cam-S

Her er trinnene du bør gå gjennom:

 1. Er abonnementet ditt aktivt? Sjekk ICU CLOM-appen for å se om abonnementet ditt har utløpt.
 2. Er det et minnekort med maks. 128 GB i kameraet?
  Formater om nødvendig minnekortet med kameraet: Kamerameny-> Innstillinger -> Formater SD-kort. 
 3. Viktig: Etterpå gjør du en Tilbakestillfor å korrigere eventuelle upassende innstillinger:
  Kamerameny-> Innstillinger-> Tilbakestill kamera 
 4. Slå av kameraet. 
 5. Kontroller at antennen er skrudd godt fast. 
 6. Skyv bryteren til SETUP og vent opptil 3 minutter uten å trykke på en knapp. 
 7. Gjenta denne prosedyren hvis du ikke får forbindelse.
  Tilkoblingen er vellykket hvis 4G/3G eller 2G er over antennebjelken.
 8. Hvis det opprettes en forbindelse ("Connection OK"), vent til meldingen "Status OK" eller "Status message successful" vises.
  Deretter er registreringen av kameraet fullført. 
 9. Ta et testbilde.
  Ved å trykke på høyre piltast lager du et testbilde, som umiddelbart sendes til icuapp og til https://enter.icuserver.com/account/photos kringkastes.
 10. Hvis statusmeldingen (8.) ikke vises, må du utføre en fastvareoppdatering.
  Du finner instruksjonene her: CLOM Cam-S - Oppdatering av fastvare
 11. Deretter følger du punktene igjen. 4 til 9.

  Hjalp ikke løsningen? Kontakt oss